Daň z nemovitosti: Kdy a jak ji zaplatit?

Do Kdy Zaplatit Daň Z Nemovitosti

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je třeba uhradit vždy do konce května, pokud ji platíte sami. Pokud máte nastavené SIPO, pak se termín posouvá až na konec června. Pokud je poslední den v měsíci víkend nebo svátek, pak se termín platby automaticky prodlužuje na následující pracovní den. Daň z nemovitosti se platí vždy za předchozí rok. Tedy daň z nemovitosti za rok 2023 zaplatíte nejpozději do 31. května 2024, respektive do 30. června 2024, pokud platíte přes SIPO. Informace o termínu platby daně z nemovitosti naleznete vždy na složence, kterou obdržíte od vašeho finančního úřadu. Pokud složenku ztratíte, nezoufejte. Termín platby, stejně jako další důležité informace, si můžete zjistit online na webových stránkách Finanční správy. Stačí zadat vaše identifikační číslo a datum narození. V případě, že daň z nemovitosti nezaplatíte včas, hrozí vám pokuta.

Termín platby

Daň z nemovitosti se platí jednou ročně a termín platby se liší podle toho, zda daňové přiznání podáváte elektronicky nebo papírově. Pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, máte čas až do konce května. V případě papírového podání je termín o měsíc dříve, tedy do konce dubna. Pokud termín platby daně z nemovitosti připadá na víkend nebo svátek, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne.

Informace o termínu platby daně z nemovitosti naleznete v daňovém portálu. Po přihlášení do vašeho osobního profilu uvidíte přehled vašich daňových povinností, včetně termínu splatnosti daně z nemovitosti. Další možností je kontaktovat váš finanční úřad, kde vám rádi sdělí veškeré potřebné informace.

Splatnost daně

Daň z nemovitosti se platí jednou ročně a termín platby se liší podle toho, zda daňové přiznání podáváte elektronicky nebo papírově. Pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, máte čas do konce května. Pokud podáváte daňové přiznání v listinné podobě, je termín do konce dubna. Pokud termín platby daně z nemovitosti připadá na víkend nebo svátek, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne.

Termín pro podání a platbu daně z nemovitosti v roce 2023
Způsob podání Termín podání Termín platby
Elektronicky do 2. května 2023 do 31. května 2023
Papírově do 2. května 2023 do 31. května 2023

Důležité je si uvědomit, že termín pro podání daňového přiznání a termín pro zaplacení daně nejsou totéž. I když máte čas na podání daňového přiznání například do konce května, daň z nemovitosti musí být na účtu finančního úřadu nejpozději v tento den. Pokud daň nezaplatíte včas, hrozí vám pokuta za pozdní úhradu.

do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Informace o termínu platby daně z nemovitosti najdete na webových stránkách Finanční správy České republiky, v daňovém portálu Moje daně nebo se můžete obrátit na svůj místně příslušný finanční úřad.

Poslední den platby

Termín pro zaplacení daně z nemovitosti je pro většinu z nás důležitým datem v kalendáři. Pokud vlastníte nemovitost, ať už byt, dům, pozemek nebo třeba garáž, je vaše povinností tuto daň včas uhradit. Finanční úřad vám sice pošle složenku s vypočtenou částkou a datem splatnosti, ale spoléhat se na to, že vám papírová zásilka dorazí včas, není vždy moudré. Může se stát, že se složenka ztratí v záplavě pošty, nebo se k vám vůbec nedostane. Proto je důležité mít na paměsi poslední den platby a nenechávat nic náhodě.

Co se stane, když daň z nemovitosti nezaplatíte včas? V první řadě vám hrozí pokuta, která se odvíjí od výše daně a délky prodlení. Čím vyšší daň a čím delší prodlení, tím vyšší pokuta. V krajním případě vám může finanční úřad daň doměřit, a to až za posledních 5 let. Proto je vždy lepší platbu provést včas a vyhnout se tak zbytečným komplikacím.

Sankce za pozdní platbu

Včasná platba daně z nemovitosti je důležitá, abyste se vyhnuli nepříjemným sankcím. Informace o termínu platby daně z nemovitosti vám sdělí finanční úřad, a to buď písemně, nebo si je můžete zjistit online. Obecně platí, že daň z nemovitosti se platí do konce května daného roku. Pokud platíte pozdě, finanční úřad vám může naúčtovat penále. Výše penále se odvíjí od výše daně a délky prodlení. Kromě penále vám také může být vyměřena pokuta za opožděné tvrzení daně. Proto je důležité mít termín platby daně z nemovitosti vždy na paměti a včas ho uhradit. Pokud si nejste jistí, kdy a jak daň zaplatit, neváhejte se obrátit na svůj finanční úřad.

Výše daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí jednou ročně a termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně je vždy do konce května. Pokud tento den připadá na víkend nebo svátek, termín se posouvá na nejbližší následující pracovní den. Pokud daň platíte prostřednictvím SIPO, je termín splatnosti posunut až do konce června.

Informace o termínu platby daně z nemovitosti najdete v daňové složence, kterou vám zašle váš finanční úřad. Pokud jste daňové přiznání podávali elektronicky, najdete informace o termínu platby v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu. Včasnou platbou daně z nemovitosti se vyhnete případným sankcím za pozdní úhradu.

do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Termín pro zaplacení daně z nemovitosti je klíčový pro každého vlastníka nemovitosti.

Eliška Nováková

Způsoby platby daně

Daň z nemovitosti je potřeba uhradit nejpozději do konce května, pokud podáváte daňové přiznání. Pokud vám chodí složenka z finančního úřadu, je termín splatnosti posunutý až na konec listopadu. Daň z nemovitosti lze uhradit několika způsoby. Klasikou je platba složenkou, kterou obdržíte z finančního úřadu. Složenku stačí pouze správně vyplnit a uhradit na poště nebo v bance. Další možností je platba převodem z účtu. V tomto případě je nutné zadat správný variabilní a specifický symbol, aby finanční úřad platbu správně identifikoval. Informace o symbolech naleznete na složence nebo na webových stránkách finanční správy. Moderní a pohodlnou variantou je platba online. Mnoho bank nabízí možnost platby daní přímo v internetovém bankovnictví. Stačí zadat potřebné údaje a platba proběhne během pár kliknutí. Pro ty, kteří preferují osobní kontakt, je tu možnost platby hotově na pokladně finančního úřadu. Je však nutné počítat s tím, že na úřadě může být fronta. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob platby, nezapomeňte na včasné uhrazení daně z nemovitosti, abyste se vyhnuli případným sankcím.

Elektronická platba daně

Daň z nemovitosti je třeba uhradit do konce května, pokud je daňové přiznání podáváno elektronicky, ať už online finanční správě, nebo datovou schránkou. Elektronická platba daně je pohodlná a rychlá. Daň lze uhradit online přes váš bankovní účet, a to buď jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz k úhradě. Informace o termínu platby daně z nemovitosti, jakož i možnost online platby, naleznete na webových stránkách Finanční správy. Včasná úhrada daně z nemovitosti je důležitá, abyste se vyhnuli případným sankcím za pozdní platbu. Pokud nestihnete daň z nemovitosti včas uhradit, může vám být ze strany Finanční správy vyměřena pokuta. Doporučuje se proto nenechávat platbu daně na poslední chvíli a raději ji provést s dostatečným předstihem.

Platba daně na poště

Daň z nemovitosti je možné uhradit i na pobočkách České pošty. Tato možnost je vhodná pro ty, kteří preferují hotovostní platbu nebo nemají zřízený účet v bance. Je však důležité si pohlídat termín pro podání daňového přiznání a následnou úhradu daně. Informace o termínu platby daně z nemovitosti naleznete na webových stránkách Finanční správy nebo na příslušném finančním úřadě. Termín pro podání daňového přiznání je standardně do konce května daného roku, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je termín prodloužen do konce září. Při platbě daně na poště je nutné předložit složenku s vyplněnými údaji, včetně variabilního symbolu. Složenku obdržíte od svého finančního úřadu nebo si ji můžete stáhnout z webových stránek Finanční správy. Po provedení platby na poště obdržíte potvrzení o úhradě, které si pečlivě uschovejte. V případě prodlení s platbou daně z nemovitosti vám hrozí penále.

do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Platba daně u finančního úřadu

Daň z nemovitosti je třeba uhradit do konce května, pokud je daň vyšší než 5 000 Kč. V případě, že je daň nižší, je termín splatnosti až do konce listopadu. Informace o přesném termínu platby daně z nemovitosti naleznete ve složence, kterou vám zašle váš finanční úřad. Pokud jste si zvolili elektronickou komunikaci s finančním úřadem, bude vám informace o výši daně a termínu splatnosti doručena do datové schránky. Daň z nemovitosti lze uhradit několika způsoby. Osobně na pokladně vašeho finančního úřadu, kde je možné platit v hotovosti nebo platební kartou. Platbu je také možné provést bezhotovostně převodem z účtu. Důležité je uvést správný variabilní symbol a specifický symbol, aby byla platba správně identifikována. Pokud nestihnete daň z nemovitosti uhradit včas, hrozí vám pokuta za pozdní úhradu.