Finance: Podání daní 2024: Co se mění a jak ušetřit

Podani Dani 2024

Základní termíny

Daň z příjmů fyzických osob: Tato daň se týká většiny z nás a odvádí se z příjmů za rok 2024.

Daňové přiznání: Formulář, ve kterém shrnujete své příjmy a výdaje za uplynulý rok a na základě kterého se vypočítá vaše daňová povinnost.

Lhůta pro podání: Do 3. dubna 2025 musíte daňové přiznání podat. Pokud vám s daněmi pomáhá daňový poradce, máte čas až do 3. července 2025.

Sleva na dani: Jedná se o částku, o kterou si můžete snížit vypočtenou daň. Existuje mnoho typů slev, například sleva na poplatníka, na dítě nebo na studenta.

Daňový bonus: Pokud vám po uplatnění všech slev vyjde daň záporná, stát vám tento rozdíl vyplatí jako daňový bonus.

Elektronické podání: Od roku 2024 je elektronické podání daní povinné pro většinu podnikatelů a firmy. Pro fyzické osoby, které podávají daňové přiznání samy za sebe, je stále možné podat daňové přiznání i v papírové podobě.

Daňový portál: Webové stránky Finanční správy, kde najdete všechny důležité informace o daních, formuláře k podání a také online nástroje pro elektronické podání.

Změny pro rok 2024

Rok 2024 s sebou přináší řadu změn v oblasti daní z příjmů. Pro poplatníky to znamená nutnost seznámit se s novinkami a upravit své daňové strategie. Mezi nejdůležitější změny patří úprava daňových pásem, zvýšení slevy na poplatníka a změny ve výpočtu některých daňových slev a odpočtů. Zvýšení slevy na poplatníka by mělo znamenat více peněz v peněžence pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Naopak úprava daňových pásem může mít dopad na výši daně u některých skupin poplatníků. Důležité je sledovat i změny ve výpočtu daňových slev a odpočtů, které se týkají například úroků z hypoték, životního pojištění nebo penzijního připojištění. Pro rok 2024 se také mění termíny pro podání daňového přiznání. Poplatníci, kteří si podávají daňové přiznání sami, tak musí stihnout podat dokument do konce března 2025. V případě, že daňové přiznání podává daňový poradce, je termín pro podání prodloužen do konce června 2025. Pro rok 2024 je také důležité sledovat aktuální informace a novinky v oblasti daní z příjmů. Finanční správa pravidelně aktualizuje své webové stránky a poskytuje informace o změnách v daňové legislativě. Doporučuje se proto sledovat webové stránky Finanční správy nebo se obrátit na daňového poradce, který vám poskytne aktuální a relevantní informace.

Slevy na dani

Podání daňového přiznání za rok 2023, se kterým se pojí i možnost uplatnění slev na dani, se blíží. V roce 2024 se můžete těšit na některé novinky a změny. Mezi sledované změny patří například zvýšení základní slevy na poplatníka. Dále se pravděpodobně změní i výše slevy na dítě. Podrobnější informace o přesných částkách a podmínkách pro uplatnění slev na dani v roce 2024 budou k dispozici na webových stránkách Finanční správy. Nezapomeňte, že pro správné uplatnění všech náležitostí je vhodné sledovat aktuální informace a případně se poradit s daňovým poradcem.

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na děti i na manželku/manžela patří mezi oblíbené způsoby, jak si snížit daňovou povinnost. Pro rok 2024 se očekávají drobné změny, které je dobré znát. Sledujte aktuální informace na webových stránkách Finanční správy, abyste měli jistotu, že uplatňujete vše správně. Při podání daňového přiznání za rok 2024, které se bude podávat v roce 2025, nezapomeňte na všechny potřebné doklady a potvrzení. Důležité je také vědět, že termíny pro podání daňového přiznání se mohou lišit v závislosti na tom, zda podáváte daňové přiznání sami, nebo prostřednictvím daňového poradce.

Daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob je v České republice splatná vždy zpětně, a to za předchozí kalendářní rok. To znamená, že daňové přiznání za rok 2024 budeme podávat v roce 2025. Přesné datum pro podání daňového přiznání se může mírně lišit, ale obecně platí, že termín je do konce března, respektive do začátku dubna, pokud daňové přiznání podává daňový poradce.

Pro rok 2024 se neočekávají žádné zásadní změny v daňové legislativě, které by se týkaly podání daňového přiznání. Stále bude platit možnost podat daňové přiznání elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo pomocí elektronického podpisu. Samozřejmostí zůstává i možnost podat daňové přiznání v papírové podobě, a to buď osobně na příslušném finančním úřadě, nebo poštou.

Stejně jako v předchozích letech bude i v roce 2024 možné uplatnit si v daňovém přiznání celou řadu slev a odpočtů, které mohou snížit vaši daňovou povinnost. Mezi nejčastěji uplatňované slevy patří sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na studenta nebo sleva na manželku/manžela bez příjmů.

Pro rok 2024 se nepředpokládají žádné změny ani v oblasti daňových sazeb. Základní sazba daně z příjmů fyzických osob tak zůstane na 15 %. Pro rok 2024 je tedy vhodné sledovat aktuální informace a novinky na webových stránkách Finanční správy.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí i v roce 2024 a její termín podání se nezměnil. Pokud jste vlastníkem nemovitosti, ať už se jedná o byt, dům, pozemek nebo jinou stavbu, nezapomeňte podat daňové přiznání nejpozději do konce května 2024. Novinkou pro podání v roce 2024 je možnost podat daňové přiznání elektronicky, a to prostřednictvím online finančního portálu. Tato možnost zjednodušuje a urychluje celý proces. Výše daně z nemovitosti se odvíjí od typu a velikosti nemovitosti a lokality, ve které se nachází. Pro výpočet daně můžete využít online kalkulačku, kterou naleznete na webových stránkách Finanční správy. V případě pozdního podání daňového přiznání vám hrozí pokuta. Doporučujeme proto nenechávat vše na poslední chvíli a s podáním začít včas.

Daň z prodeje nemovitosti

V roce 2024 se daň z prodeje nemovitosti řídí pravidly platnými pro podání daně z příjmů. Pokud jste v roce 2023 prodali nemovitost, budete muset tuto transakci zahrnout do svého daňového přiznání, které podáte v roce 2024. Důležité je vědět, že existují určité výjimky a úlevy, které by mohly ovlivnit vaši daňovou povinnost. Například pokud jste nemovitost vlastnili déle než pět let, je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů. Stejně tak můžete mít nárok na osvobození, pokud použijete výtěžek z prodeje na bytové účely, například na koupi nové nemovitosti. Prodej nemovitosti s sebou nese také povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí. Tuto daň platí standardně kupující, ale existují případy, kdy se na platbě může kupující s prodávajícím dohodnout. Prodej nemovitosti je komplexní záležitost z pohledu daní. Prodej nemovitosti je komplexní záležitost z pohledu daní a je vhodné se včas informovat o všech detailech a případných změnách v legislativě. Doporučujeme vám konzultovat vaši konkrétní situaci s daňovým poradcem, abyste se ujistili, že postupujete správně a optimalizujete své daňové povinnosti.

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je v České republice stěžejní daňovou povinností pro většinu firem. Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %. Pro zdaňovací období roku 2024 se s ohledem na podání daňového přiznání nic nemění. Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2024 zůstává standardně do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do 31. března 2025. Firmy, které si nechávají zpracovávat účetnictví a daňové přiznání daňovým poradcem, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o 3 měsíce, tedy do 30. června 2025. Pro elektronické podání daňového přiznání je lhůta prodloužena o další měsíc. Důležité je si pohlídat všechny termíny a povinnosti, abyste se vyhnuli případným sankcím. Více informací o dani z příjmů právnických osob a podání daňového přiznání v roce 2024 naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Elektronické podání daní

Elektronické podání daní z příjmů pro rok 2024 bude opět preferovanou volbou pro mnoho daňových poplatníků v České republice. Finanční správa ČR dlouhodobě propaguje online podání a nabízí k tomu uživatelsky přívětivé portály a aplikace. Mezi hlavní benefity elektronického podání patří delší lhůta pro odevzdání daňového přiznání, automatické kontroly chyb v podání a možnost platby daně online. Pro podání daní elektronicky v roce 2024 budete potřebovat datovou schránku nebo elektronický podpis. Informace o dostupných způsobech elektronického podání a podrobný návod, jak daňové přiznání vyplnit, najdete na webových stránkách Finanční správy. Doporučujeme sledovat aktuální informace, protože termíny a podmínky se mohou rok od roku mírně lišit.

Daňové poradenství

S blížícím se rokem 2024 je čas začít přemýšlet o daních. Podání daňového přiznání za rok 2023 je nutné do konce března 2024, ale s daňovým poradenstvím se vyplatí začít dříve. Daňový poradce vám pomůže zorientovat se v aktuálních daňových zákonech a najít všechny odpočty a slevy, na které máte nárok. V roce 2024 se můžeme těšit na některé novinky v daňové legislativě. Změny se dotknou například výše slevy na poplatníka, daňového bonusu na dítě nebo limitu pro uplatnění paušálních výdajů. Daňový poradce vám poskytne aktuální informace o všech změnách a jejich dopadu na vaši daňovou povinnost. Nepodceňujte význam daňového poradenství. Správně vyplněné daňové přiznání vám může ušetřit nemalé peníze. Naopak, chyby v daňovém přiznání mohou vést k pokutám a sankcím. Obraťte se na daňového poradce a mějte jistotu, že vaše daně jsou v pořádku.

Užitečné odkazy

Pro bližší informace o podání daní v roce 2024 a novinkách, které se vás můžou týkat, doporučujeme navštívit oficiální webové stránky a portály. Níže uvádíme několik užitečných odkazů:

  • Finanční správa České republiky: Zde naleznete veškeré potřebné formuláře pro daňové přiznání, aktuální informace k daňové legislativě, návody a odpovědi na často kladené otázky.
  • Ministerstvo financí České republiky: Na stránkách ministerstva najdete aktuality ze světa financí, včetně informací o změnách v daních.
  • Portál občejům: Tento portál nabízí přehledný souhrn informací o daních a povinnostech občanů.
  • Daňový portál: Specializovaný portál s užitečnými informacemi o daních pro občany i podnikatele.

Nezapomeňte, že daňová legislativa se může měnit. Vždy je proto nejlepší ověřit si aktuální informace u oficiálních zdrojů.

Publikováno: 27. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: MartinJirasek

Tagy: podani dani 2024 | informace o podání daní v roce 2024