Pochopte Purpuru: Příznaky, Příčiny a Léčba

Purpura Nemoc

Oslabení cévní stěny

Oslabení cévní stěny hraje klíčovou roli u purpury, což je onemocnění projevující se červenofialovými skvrnami na kůži. Tyto skvrny, odborně nazývané petechie, vznikají prosakováním krve z drobných cév, kapilár, do okolní tkáně. U purpury dochází k narušení struktury a funkce cévní stěny, která se stává propustnější. Důsledkem je pak snadnější krvácení, a to i při minimálním tlaku. Oslabení cévní stěny může být způsobeno řadou faktorů, mezi něž patří: zánětlivé procesy, infekční onemocnění, nedostatek vitamínů, užívání některých léků, ale i vrozené vady. Léčba purpury se odvíjí od její příčiny. V některých případech může dojít k samovolnému ústupu, jindy je nutná specifická léčba, například kortikoidy, imunosupresiva nebo intravenózní imunoglobuliny.

Nedostatek krevních destiček

Nedostatek krevních destiček, také známý jako trombocytopenie, je častým příznakem purpury. Krevní destičky jsou malé buňky v krvi, které pomáhají zastavit krvácení. Když je počet krevních destiček nízký, může docházet k snadnému vzniku modřin, krvácení z nosu nebo dásní a drobným červeným nebo fialovým tečkám pod kůží (petechie).

Existuje mnoho různých příčin purpury, včetně autoimunitních onemocnění, infekcí, léků a některých typů rakoviny. Léčba purpury závisí na její příčině. V některých případech může být nutná léčba kortikosteroidy nebo jinými léky, které potlačují imunitní systém. V jiných případech může být nutná transfuze krevních destiček nebo jiná podpůrná léčba.

Je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u vás objeví příznaky purpury, jako jsou nevysvětlitelné modřiny, krvácení nebo petechie. Včasná diagnóza a léčba mohou pomoci předejít komplikacím, jako je nadměrné krvácení.

Užívání některých léků

Užívání některých léků může souviset s výskytem purpury. Některé léky, jako jsou antibiotika, léky na ředění krve a některé léky na bolest, mohou interferovat s funkcí krevních destiček nebo způsobovat alergické reakce, které vedou k purpuře. Pokud se u vás po užití nového léku objeví purpura, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Lékař vám může doporučit úpravu dávkování nebo přechod na jiný lék. Je nezbytné si uvědomit, že purpura může být příznakem závažnějšího zdravotního problému. Proto je vždy důležité konzultovat s lékařem, pokud se u vás objeví nevysvětlitelné modřiny nebo fialové skvrny na kůži.

Infekční onemocnění

Purpura, neboli fialové skvrny na kůži, může být někdy příznakem infekčního onemocnění. Tyto infekce, ať už virové nebo bakteriální, mohou způsobit zánět cév, což vede k prosakování krve do kůže a vzniku purpury. Mezi nejčastější infekční příčiny purpury patří virové infekce jako je parvovirus B19, spalničky, zarděnky a virová meningitida. Bakteriální infekce jako meningokoková sepse, šarlach a infekční endokarditida mohou také vyvolat purpuru.

Je důležité si uvědomit, že purpura sama o sobě není nemoc, ale spíše příznak. Pokud se u vás objeví purpura, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc, aby se zjistila příčina a zahájila se včasná léčba. Lékař provede fyzikální vyšetření, zeptá se na vaši anamnézu a může nařídit další testy, jako jsou krevní testy, aby určil příčinu purpury. Léčba se pak bude lišit v závislosti na základní příčině.

Autoimunitní choroby

Purpura, neboli krvácivé skvrny pod kůží, může být příznakem různých zdravotních problémů. Někdy je spojena s autoimunitními chorobami. U těchto onemocnění imunitní systém, který nás běžně chrání před infekcemi, omylem napadá vlastní tkáně. V případě některých typů purpury může imunitní systém napadat krevní destičky, což jsou buňky zodpovědné za srážlivost krve. To vede k tvorbě purpury, protože se krev dostává do kůže a vytváří červené nebo fialové skvrny.

Existuje několik autoimunitních onemocnění, která mohou způsobovat purpuru. Mezi ně patří například idiopatická trombocytopenická purpura (ITP), systémový lupus erythematodes (SLE) nebo Henochova-Schönleinova purpura. Každá z těchto chorob má své specifické příznaky a vyžaduje odlišný léčebný přístup.

Pokud se u vás objeví nevysvětlitelná purpura, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Lékař provede potřebná vyšetření k určení příčiny a doporučí vhodnou léčbu. Včasná diagnostika a léčba autoimunitních onemocnění je klíčová pro zvládnutí nemoci a prevenci komplikací.

Trombocytopenická purpura

Trombocytopenická purpura je vzácné krvácivé onemocnění. Dochází při něm k tvorbě protilátek proti vlastním krevním destičkám. Krevní destičky (trombocyty) jsou malé buňky v krvi, které se podílejí na srážení krve. Pokud je počet krevních destiček nízký, může docházet ke krvácení. Příznaky trombocytopenické purpury se liší v závislosti na závažnosti onemocnění. Mezi běžné příznaky patří drobné červené nebo fialové skvrny na kůži (petechie), modřiny, krvácení z nosu, krvácení z dásní a silné menstruační krvácení. V některých případech může dojít i k vnitřnímu krvácení. Léčba trombocytopenické purpury závisí na závažnosti onemocnění. V některých případech může onemocnění odeznít samo. V jiných případech může být nutná léčba kortikosteroidy, intravenózním imunoglobulinem nebo jinými léky. V závažných případech může být nutná splenektomie (chirurgické odstranění sleziny). Pokud máte podezření, že trpíte trombocytopenickou purpurou, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnóza a léčba mohou pomoci zabránit komplikacím.

Netrombocytopenická purpura

Netrombocytopenická purpura, často nazývaná také imunitní trombocytopenická purpura (ITP), je vzácné hematologické onemocnění charakterizované nízkým počtem krevních destiček, nazývaných trombocyty. Trombocyty hrají klíčovou roli v procesu srážení krve a jejich nedostatek může vést k nadměrným modřinám, krvácení z nosu, dásní nebo jiným krvácivým projevům. U ITP imunitní systém chybně napadá a ničí vlastní krevní destičky, což vede k jejich sníženému počtu.

Příčina ITP není dosud zcela objasněna, ale předpokládá se, že se na jejím vzniku podílí kombinace genetických faktorů a vlivů prostředí. U některých pacientů může být ITP spuštěna virovou nebo bakteriální infekcí, užíváním některých léků nebo jiným autoimunitním onemocněním.

Příznaky ITP se liší v závislosti na závažnosti onemocnění. U některých pacientů se nemusí objevit žádné příznaky, zatímco u jiných se mohou projevit drobné červené nebo fialové skvrny na kůži (petechie), větší modřiny (ekchymózy), krvácení z nosu, dásní, močového měchýře nebo střev. V závažných případech může dojít k život ohrožujícímu krvácení do mozku.

Diagnóza ITP je založena na kombinaci anamnézy, fyzikálního vyšetření a krevních testů. Léčba ITP závisí na závažnosti onemocnění a individuálních potřebách pacienta. V některých případech může být ITP mírná a nevyžaduje žádnou léčbu. V jiných případech může být nutné podání léků, jako jsou kortikosteroidy, intravenózní imunoglobuliny nebo jiné imunosupresiva. V závažných případech může být nutná splenektomie, chirurgické odstranění sleziny.

Purpura se objeví náhle a rychle se zhoršuje

Purpura, někdy také nazývaná krvácivost, se často objevuje náhle. Může se zhoršovat velmi rychle, během pár hodin nebo dnů. Příznakem je červenofialové zbarvení kůže, které se nebledne při stlačení. Vzniká drobným krvácením pod kůží. Purpura sama o sobě není nemoc, ale spíše příznak jiného zdravotního problému. Může být způsobena celou řadou faktorů, od banálních až po vážné. Mezi běžné příčiny patří infekce, užívání některých léků, nedostatek vitamínů nebo poruchy srážlivosti krve. V některých případech může být purpura známkou závažnějšího onemocnění, jako je meningitida, leukémie nebo autoimunitní onemocnění. Proto je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u vás purpura objeví, a to i v případě, že nemáte žádné jiné příznaky. Lékař provede fyzikální vyšetření a může nařídit další testy, aby určil příčinu purpury a zahájil odpovídající léčbu.

Vysoká horečka

Vysoká horečka je častým příznakem purpury, což je onemocnění charakterizované červenými nebo fialovými skvrnami na kůži. Tyto skvrny jsou způsobeny krvácením pod kůži a mohou se objevit kdekoli na těle. Purpura může být způsobena řadou faktorů, včetně infekcí, léků a autoimunitních onemocnění.

Vysoká horečka u purpury je obvykle známkou základního zánětu. Zánět je přirozená reakce těla na zranění nebo infekci. U purpury může zánět způsobit prosakování krevních cév, což vede ke vzniku charakteristických kožních skvrn.

Pokud se u vás nebo vašeho dítěte objeví vysoká horečka spolu s purpurou, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Léčba purpury závisí na základní příčině a může zahrnovat léky, jako jsou kortikosteroidy nebo intravenózní imunoglobuliny.

Krvácení z nosu, dásní nebo do stolice

Krvácení z nosu, dásní nebo do stolice může být děsivým příznakem, zvláště pokud se objeví bez zjevné příčiny. U některých lidí může být takové krvácení spojeno s purpurou, což je onemocnění charakterizované červenými nebo fialovými skvrnami na kůži způsobenými krvácením pod kůží. Purpura sama o sobě není nemoc, ale spíše příznak jiného problému, jako je infekce, autoimunitní onemocnění nebo porucha krve.

Pokud zaznamenáte krvácení z nosu, dásní nebo do stolice, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, abyste zjistili příčinu. Lékař vám může položit otázky o vaší anamnéze a provést fyzikální vyšetření. Může také nařídit krevní testy nebo jiné testy, aby zjistil, zda máte purpuru nebo jiný zdravotní problém. Léčba krvácení z nosu, dásní nebo do stolice bude záviset na příčině. Pokud je příčinou purpura, bude léčba zaměřena na zvládnutí základního onemocnění.

Bolesti kloubů

Purpura, česky také nazývaná Werlhofova choroba, je vzácné autoimunitní onemocnění, které se projevuje krvácením do kůže a sliznic. Jedním z méně častých, ale velmi nepříjemných příznaků purpury mohou být bolesti kloubů. Tyto bolesti se obvykle objevují náhle a postihují především velké klouby, jako jsou kolena, kotníky nebo zápěstí. Bolest bývá tupá, někdy pulzující a může být doprovázena otokem a ztuhlostí kloubu. Na rozdíl od jiných forem artritidy, bolesti kloubů u purpury obvykle samy odezní během několika dní až týdnů a nezpůsobují trvalé poškození kloubů. Přesto je důležité bolesti nepodceňovat a konzultovat je s lékařem. Ten může doporučit léky na zmírnění bolesti a zánětu, případně další léčebné postupy v závislosti na celkovém stavu pacienta. Důležitá je také prevence, která zahrnuje vyhýbání se úrazům, dodržování zdravého životního stylu a včasnou léčbu infekcí.

Zvracení nebo průjem

Purpura, neboli krvácivé skvrny pod kůží, se může projevovat různými příznaky. Zvracení a průjem sice nejsou typickými příznaky purpury, ale mohou se vyskytnout v případě, že je purpura spojena s jiným onemocněním. Například některé infekční choroby, které mohou způsobit purpuru, se projevují i zažívacími potížemi, jako je zvracení a průjem. Pokud se u vás objeví zvracení nebo průjem spolu s purpurou, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, aby se zjistila příčina těchto příznaků. Lékař provede potřebná vyšetření a na základě výsledků stanoví diagnózu a zahájí vhodnou léčbu. Pamatujte, že samoléčba může být nebezpečná, a proto je vždy lepší svěřit své zdraví do rukou odborníků.

Publikováno: 26. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: MartinJirasek

Tagy: purpura nemoc | informace o nemoci purpura