Rakovina oka: Co byste měli vědět

Rakovina Oka

Typy rakoviny oka

Rakovina oka je vzácný typ rakoviny, která postihuje oko. Existuje mnoho typů rakoviny oka, které se liší v závislosti na tom, která část oka je postižena a jaký typ buněk se zvrhne. Mezi nejčastější typy rakoviny oka patří:

Melanom oka: Nejčastější typ rakoviny oka u dospělých. Vzniká v melanocytech, buňkách produkujících pigment. Může se objevit v duhovce, cévnatce nebo sítnici.

Lymfom oka: Rakovina lymfatického systému, která může postihnout i oko. Nejčastěji se vyskytuje v cévnatce.

retinoblastom: Nejčastější typ rakoviny oka u dětí. Vzniká v sítnici, světločitlivé tkáni na zadní straně oka.

karcinom spojivky: Rakovina spojivky, tenké membrány, která pokrývá bělmo a vnitřní stranu víček.

karcinom víček: Rakovina kůže, která postihuje víčka.

Příznaky rakoviny oka se liší v závislosti na typu a umístění nádoru. Mezi běžné příznaky patří:

změny vidění, jako jsou rozmazané vidění, záblesky světla nebo tmavé skvrny v zorném poli

bolest oka

zarudnutí oka

výtok z oka

vyboulení oka

ztráta zraku

Pokud se u vás vyskytne jakýkoli z výše uvedených příznaků, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a léčba rakoviny oka je zásadní pro dosažení co nejlepších výsledků.

Příznaky a projevy

Rakovina oka je vzácná, ale závažná nemoc, která se projevuje různými příznaky. Je důležité si uvědomit, že ne všechny příznaky nutně znamenají rakovinu oka a mohou být způsobeny i jinými, méně závažnými stavy. Pokud si však všimnete jakýchkoli změn ve svém zraku nebo vzhledu oka, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Mezi nejčastější příznaky rakoviny oka patří: ztráta zraku nebo rozmazané vidění, výpadky zorného pole, tmavé skvrny v zorném poli, záblesky světla, vnímání „mušek“ nebo pavučin, změna tvaru zornice, zarudnutí oka, bolest oka, výrůstek na oku nebo víčku, vyčnívání oka z očnice. Tyto příznaky se mohou objevovat postupně nebo náhle a mohou postihnout jedno nebo obě oči. Včasná diagnostika a léčba rakoviny oka je klíčová pro zachování zraku a celkového zdraví.

Diagnostika: Jak se zjišťuje?

Diagnostika rakoviny oka je komplexní proces, který obvykle zahrnuje několik kroků. Vše začíná u očního lékaře, který provede základní vyšetření oka. To zahrnuje kontrolu zraku, vyšetření očního pozadí a posouzení celkového zdraví oka. Pokud má lékař podezření na nádorové onemocnění, doporučí pacienta k dalšímu specialistovi – onkologovi. Onkolog provede podrobnější vyšetření, jako je ultrazvuk oka, fluorescenční angiografie nebo optická koherentní tomografie (OCT). Tyto metody umožňují lékaři získat detailní snímky oka a identifikovat případné abnormality. V některých případech může být nutné provést biopsii, tedy odebrání malého vzorku tkáně z oka k mikroskopickému vyšetření. Biopsie je nejpřesnější metodou pro potvrzení diagnózy rakoviny oka. Je důležité si uvědomit, že včasná diagnostika rakoviny oka je klíčová pro úspěšnou léčbu. Pokud se nádor diagnostikuje v raném stadiu, je větší pravděpodobnost, že léčba bude účinná a pacient bude mít lepší prognózu. Proto je důležité nepodceňovat žádné změny zraku a v případě jakýchkoli pochybností se obrátit na očního lékaře.

Vlastnost Popis
Typy rakoviny oka Melanom, lymfom, retinoblastom...
Příznaky Ztráta zraku, záblesky, skvrny v zorném poli...
Diagnostika Oční vyšetření, ultrazvuk, biopsie...
Léčba Operace, radioterapie, chemoterapie...

Léčba: Možnosti a postupy

Léčba rakoviny oka je komplexní a závisí na mnoha faktorech, jako je typ nádoru, jeho umístění a velikost, věk pacienta a celkový zdravotní stav. Existuje několik možností léčby, které se často kombinují pro dosažení nejlepších výsledků.

Mezi hlavní léčebné postupy patří:

 • Chirurgie: Operace je často první volbou léčby, zejména u menších nádorů. Cílem je odstranit co nejvíce nádorové tkáně a zároveň zachovat co nejvíce zraku. V některých případech může být nutné odstranit celé oko (enukleace).
 • Radioterapie: Používá se k ničení rakovinných buněk pomocí vysokoenergetického záření. Může být použita samostatně nebo v kombinaci s chirurgií.
 • Brachyterapie: Speciální typ radioterapie, při které se radioaktivní materiál umístí přímo do oka nebo v jeho blízkosti. To umožňuje přesnější zacílení záření na nádor a minimalizuje poškození okolních tkání.
 • Protonová terapie: Pokročilá forma radioterapie, která využívá protony k ničení rakovinných buněk. Protonová terapie umožňuje ještě přesnější zacílení záření a minimalizuje vedlejší účinky.
 • Chemoterapie: Používá se k ničení rakovinných buněk pomocí cytostatik. Chemoterapie se obvykle podává intravenózně nebo ve formě tablet.
 • Cílená terapie: Zaměřuje se na specifické molekuly, které se podílejí na růstu a šíření rakoviny. Cílená terapie může být použita samostatně nebo v kombinaci s jinými formami léčby.

Volba léčebného postupu je vždy individuální a závisí na mnoha faktorech. Je důležité, aby pacienti s rakovinou oka byli léčeni v specializovaném centru s zkušenostmi v léčbě tohoto onemocnění. Lékařský tým, včetně onkologa, oftalmologa a dalších specialistů, s pacientem probere všechny možnosti léčby a společně zvolí nejvhodnější postup.

Rakovina oka je závažné onemocnění, které vyžaduje komplexní přístup k léčbě. Důležitá je včasná diagnostika, která umožňuje zahájit léčbu včas a zvýšit tak šance na uzdravení. Moderní medicína nabízí řadu možností léčby, od chirurgických zákroků po radioterapii a chemoterapii.

MUDr. Eliška Procházková

Rizikové faktory: Na co si dát pozor

Existuje několik rizikových faktorů, které mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku rakoviny oka. Je důležité si uvědomit, že přítomnost jednoho nebo více těchto faktorů neznamená automaticky rozvoj onemocnění, ale zvyšuje se tím statistická pravděpodobnost. Mezi tyto faktory patří nadměrné vystavování se slunečnímu záření, a to zejména bez ochrany očí. Dále je to světlá barva očí, světlá pleť a genetické predispozice, tedy výskyt rakoviny oka v rodině. Některé virové infekce, jako je například infekce virem lidského papilomu, mohou také zvýšit riziko vzniku rakoviny oka. Věk je dalším faktorem, se vzrůstajícím věkem se zvyšuje i riziko vzniku tohoto onemocnění. Kouření je spojeno s mnoha druhy rakoviny, a to včetně rakoviny oka. Oslabený imunitní systém, ať už v důsledku nemoci nebo užívání imunosupresivních léků, může také zvýšit riziko. Je důležité dbát na prevenci, chránit si oči před sluncem, nekouřit a v případě jakýchkoli změn zraku nebo vzhledu oka vyhledat lékaře.

Prevence: Jak chránit svůj zrak

Rakovina oka je vzácná, ale vážná nemoc. I když neexistuje žádný zaručený způsob, jak jí předejít, existují kroky, které můžete podniknout k minimalizaci rizika. Ochrana očí před škodlivým UV zářením slunce je zásadní. Noste sluneční brýle s UV filtrem, a to i v zamračených dnech. Pravidelné oční prohlídky jsou klíčové pro včasnou diagnostiku. Oční lékař dokáže odhalit abnormality, které by mohly naznačovat rakovinu oka, a to i v raných fázích, kdy je léčba nejúčinnější. Zdravý životní styl hraje důležitou roli v prevenci mnoha onemocnění, včetně rakoviny. Nekuřte, jezte vyváženou stravu bohatou na ovoce a zeleninu a udržujte si zdravou váhu. Pokud se u vás vyskytne jakákoli změna zraku, jako je rozmazané vidění, záblesky světla, tmavé skvrny v zorném poli nebo bolest očí, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a léčba rakoviny oka výrazně zvyšuje šance na uzdravení. Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba.

Život s rakovinou oka

Diagnóza rakoviny oka může být zdrcující. Pacienti se často potýkají s úzkostí, strachem a nejistotou ohledně budoucnosti. Je důležité si uvědomit, že každý pacient je jiný a zkušenosti s rakovinou oka se liší. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují prognózu a průběh léčby, jako je typ a stadium rakoviny, věk a celkový zdravotní stav pacienta.

Léčba rakoviny oka může zahrnovat chirurgický zákrok, radioterapii, chemoterapii nebo jejich kombinaci. Každá z těchto metod má své vlastní vedlejší účinky, které je důležité s lékařem probrat. Po ukončení léčby jsou pacienti pravidelně sledováni, aby se včas odhalila případná recidiva onemocnění.

Život s rakovinou oka s sebou přináší řadu výzev, ať už se jedná o fyzické následky léčby, psychické dopady diagnózy nebo změny v každodenním životě. Je důležité vyhledat podporu u rodiny, přátel a odborníků. Existuje mnoho organizací a skupin, které pacientům s rakovinou oka a jejich blízkým poskytují informace, podporu a rady.

Podpora a organizace

V České republice existuje několik organizací, které poskytují podporu pacientům s rakovinou oka a jejich blízkým. Mezi ně patří například Liga proti rakovině, která nabízí informační materiály, psychologickou podporu a pomoc s vyřizováním sociálních dávek. Dále je tu Společnost pro boj s nádorovým onemocněním oka, která se zaměřuje na osvětu a prevenci rakoviny oka. Pro pacienty s konkrétními typy rakoviny oka, jako je například retinoblastom, existují specializované organizace, které sdružují pacienty a jejich rodiny a poskytují jim vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.

Je důležité si uvědomit, že diagnóza rakoviny oka může být pro pacienta a jeho blízké velmi náročná. Proto je důležité vyhledat podporu a informace od odborníků i od lidí, kteří si procházejí podobnou situací. Existuje mnoho online fór a skupin na sociálních sítích, kde se pacienti s rakovinou oka a jejich blízcí mohou vzájemně podporovat a sdílet své zkušenosti.

Nebojte se obrátit na svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, pokud máte jakékoli dotazy ohledně rakoviny oka nebo pokud potřebujete pomoc s vyhledáním podpory a informací.

Nejčastější dotazy pacientů

Rakovina oka je vzácné onemocnění, ale je důležité znát jeho příznaky a včas vyhledat lékařskou pomoc.

Co je to rakovina oka?

Rakovina oka je onemocnění, při kterém se z abnormálních buněk v oku vyvíjí nádor. Existuje mnoho typů rakoviny oka, přičemž nejčastější je melanom oka.

Jaké jsou příznaky rakoviny oka?

Příznaky se liší v závislosti na typu a umístění nádoru. Mezi běžné příznaky patří:

 • Změny vidění, jako jsou rozmazané vidění, záblesky světla nebo tmavé skvrny v zorném poli
 • Výduť oka
 • Změna barvy duhovky
 • Bolest oka
 • Zarudnutí oka

Jak se rakovina oka diagnostikuje?

Lékař provede důkladné oční vyšetření, včetně kontroly zraku a vyšetření očního pozadí. K potvrzení diagnózy a určení typu a stadia rakoviny lze provést další testy, jako je ultrazvuk, magnetická rezonance (MRI) nebo biopsie.

Jak se rakovina oka léčí?

Léčba závisí na typu, stadiu a umístění rakoviny, jakož i na celkovém zdravotním stavu pacienta. Mezi možnosti léčby patří:

 • Chirurgické odstranění nádoru
 • Radioterapie
 • Brachyterapie (vnitřní ozařování)
 • Laserová terapie
 • Chemoterapie

Jaká je prognóza pacientů s rakovinou oka?

Prognóza závisí na mnoha faktorech, včetně typu a stadia rakoviny, věku a celkového zdravotního stavu pacienta. Včasná diagnóza a léčba výrazně zvyšují šance na přežití a zachování zraku.

Je důležité si uvědomit, že tyto informace jsou pouze obecné a nenahrazují konzultaci s lékařem. Pokud máte obavy o své zdraví, neváhejte se obrátit na svého očního lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Výzkum a nové terapie

Vědecká komunita se neustále snaží zdokonalovat diagnostiku a léčbu rakoviny oka. Výzkum se zaměřuje na pochopení molekulárních mechanismů vzniku a rozvoje nádorů, identifikaci nových biomarkerů pro včasnou diagnostiku a vývoj cílenějších a účinnějších terapií s menším počtem vedlejších účinků. Mezi slibné oblasti výzkumu patří:

 • Genová terapie: Tato inovativní metoda se zaměřuje na opravu nebo nahrazení poškozených genů, které přispívají k rozvoji rakoviny.
 • Imunoterapie: Cílem je posílit imunitní systém pacienta, aby dokázal lépe rozpoznat a zničit nádorové buňky.
 • Protonová terapie: Tato forma radioterapie využívá protony k přesnému zacílení nádoru a minimalizaci poškození okolních tkání.
 • Fotodynamická terapie: Při této metodě se používá speciální lék, který se aktivuje světlem a ničí nádorové buňky.

Kromě výše uvedených oblastí probíhají klinické studie s novými léky a kombinacemi léčebných postupů. Tyto studie pomáhají lékařům určit nejúčinnější léčbu pro různé typy a stadia rakoviny oka. Je důležité, aby pacienti s rakovinou oka byli informováni o nejnovějších možnostech léčby a aktivně se zapojovali do rozhodování o svém zdraví.

Publikováno: 28. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: MartinJirasek

Tagy: rakovina oka | informace o rakovině oka