Severokorejský won: Záhada za železnou oponou

Severokorejský Won

Oficiální měna KLDR

Severokorejský won (značka: ₩; kód: KPW) je oficiální měnou Korejské lidově demokratické republiky (KLDR), známé také jako Severní Korea. Vydává ho Korejská lidová banka, centrální banka země. Won je rozdělen na 100 chonů. Název „won“ je odvozen od korejského slova pro „základní jednotku“.

V Severní Koreji se používá systém pevného směnného kurzu, kde je hodnota wonu stanovena vládou. Oficiální kurz je obvykle mnohem vyšší než tržní kurz, který se odráží v neoficiálních směnárnách. V praxi se v Severní Koreji používá i americký dolar a čínský jüan, a to zejména při obchodování s cizinci.

Používání zahraničních měn v KLDR podléhá přísným regulacím. Cizinci jsou povinni směňovat své peníze v oficiálních směnárnách a platit za zboží a služby v severokorejských wonech. Obchodování na černém trhu s měnou je nezákonné a může mít vážné následky.

Vzhledem k uzavřené povaze severokorejské ekonomiky a nedostatku spolehlivých dat je obtížné přesně posoudit skutečnou hodnotu severokorejského wonu a jeho fungování v ekonomice země.

Výměnný kurz a realita

Severokorejský won (KPW) je oficiální měnou Severní Koreje. Výměnný kurz wonu je pevně stanoven severokorejskou vládou. Nicméně tento oficiální kurz se značně liší od kurzu na černém trhu, který mnohem přesněji odráží skutečnou hodnotu wonu. Na černém trhu je severokorejský won obchodován za výrazně nižší hodnotu, než je oficiální kurz.

V Severní Koreji se kromě wonu používá také americký dolar a čínský jüan. Tyto měny jsou v oběhu zejména v pohraničních oblastech a ve velkých městech. Dolar a jüan jsou vnímány jako stabilnější měny a jsou často preferovány pro ukládání úspor a větší nákupy.

Rozdíl mezi oficiálním kurzem a kurzem na černém trhu, stejně jako používání cizích měn, svědčí o nestabilní ekonomické situaci v Severní Koreji. Vládní kontrola ekonomiky a nedostatek přístupu k zahraničním měnám vytváří prostředí, kde se daří černému trhu a kde je skutečná hodnota měny odlišná od té oficiální.

Izolovaná ekonomika

Severokorejský won (KPW) je oficiální měna Severní Koreje. Vydává ho Centrální banka Korejské lidově demokratické republiky, která má výhradní právo kontrolovat měnovou politiku země. Vzhledem k izolaci Severní Koreje od globální ekonomiky se severokorejský won obchoduje jen velmi omezeně na mezinárodních trzích a jeho kurz je pevně svázán s americkým dolarem.

Severokorejská ekonomika je do značné míry uzavřená a soběstačná. Vláda uplatňuje přísnou kontrolu nad většinou aspektů hospodářství, včetně cen, výroby a distribuce zboží a služeb. Tato izolace má dopad na hodnotu a použitelnost severokorejského wonu mimo zemi. Pro turisty a návštěvníky je obtížné získat severokorejský won mimo Severní Koreu a v zemi samotné je používání cizí měny často omezeno nebo zakázáno.

severokorejský won

V praxi se v Severní Koreji používají i ​​jiné měny, jako je americký dolar nebo euro, zejména při transakcích na černém trhu.

Vliv sankcí

Severokorejský won, oficiální měna Severní Koreje, čelí kvůli přísným sankcím uvaleným na zemi mezinárodním společenstvím značným výzvám. Tyto sankce, zavedené v reakci na severokorejský jaderný program a aktivity v oblasti balistických raket, výrazně omezily obchodní a finanční vztahy země se zbytkem světa. V důsledku toho má severokorejský won omezenou směnitelnost na mezinárodních trzích a jeho hodnota je značně volatilní.

Nedostatek přístupu k zahraničním měnám a omezené možnosti dovozu zboží a služeb vedou k inflaci a nedostatku základního zboží v zemi. Sankce rovněž ztěžují severokorejským podnikům přístup k financování a investicím, což brzdí ekonomický růst. I přes snahu severokorejského režimu o soběstačnost a rozvoj domácí ekonomiky, sankce představují významnou překážku pro prosperitu a stabilitu severokorejského wonu.

Přístup k cizí měně

Přístup k cizí měně je v Severní Koreji přísně regulován. Severokorejský won (KPW) je oficiální měnou, ale jeho směnný kurz je uměle udržován na nízké úrovni. V důsledku toho se na černém trhu obchoduje s cizí měnou, zejména s eurem, americkým dolarem a čínským jenem, za mnohem výhodnější kurzy.

Srovnání severokorejského wonu (KPW)
Měna Kód Kurz k USD (přibližně)
Severokorejský won KPW 900
Americký dolar USD 1
Euro EUR 0.92

Vláda se snaží omezit používání cizí měny a prosazuje používání severokorejského wonu. Existují přísné tresty pro ty, kteří se účastní nelegálních směnárenských aktivit. Turisté navštěvující Severní Koreu si mohou vyměnit cizí měnu za severokorejský won v určených bankách a směnárnách. Nicméně, použití kreditních karet a debetních karet vydaných mimo Severní Koreu je v zemi extrémně omezené.

severokorejský won

Většina severokorejských občanů má omezený přístup k cizí měně. Pouze ti, kteří pracují pro státní podniky s povolením k zahraničnímu obchodu nebo ti, kteří dostávají peníze od příbuzných ze zahraničí, mají větší šanci získat cizí měnu. Tato situace odráží izolaci severokorejské ekonomiky a přísnou kontrolu vlády nad finančními toky.

Dvojí cenový systém

Severokorejský won (KPW) je oficiální měnou Severní Koreje. Pro cizince existuje v zemi dvojí cenový systém. Místní používají won, zatímco turisté a návštěvníci platí takzvaným „certifikačním wonem“. Certifikační won je v podstatě kupon vydávaný severokorejskou vládou, který je vázán na euro nebo čínský jüan. Směnný kurz certifikačního wonu je uměle stanoven vládou a je mnohem silnější než kurz severokorejského wonu, který používají místní.

Dvojí cenový systém má několik důvodů. Zaprvé umožňuje severokorejské vládě kontrolovat ekonomiku a zabrazovat inflaci. Zadruhé umožňuje vládě generovat příjmy z turismu a dalších zahraničních zdrojů. Zatřetí umožňuje vládě udržovat iluzi stability a prosperity pro cizince.

V praxi to znamená, že cizinci platí za zboží a služby mnohem vyšší ceny než místní. Například láhev vody, která stojí pár wonů pro místní, může stát několik eur pro turistu. Dvojí cenový systém je kontroverzní, ale je realitou života v Severní Koreji. Cizinci by si měli být vědomi tohoto systému a podle toho plánovat své výdaje.

Černý trh s měnou

Severokorejský won (KPW) je oficiální měnou Severní Koreje, ale pro běžné obyvatele je jeho použití omezené a často problematické. Kvůli ekonomickým sankcím a izolaci země je severokorejský won nestabilní a jeho směnný kurz na černém trhu se dramaticky liší od oficiálního kurzu. Vznikl tak rozsáhlý černý trh s měnou, kde se obchoduje s americkými dolary, eurem a čínským jenem. Tyto měny jsou vnímány jako stabilnější a spolehlivější, a proto je místní obyvatelé preferují pro ukládání úspor a každodenní transakce. Na černém trhu je možné získat výhodnější směnný kurz než v oficiálních směnárnách, ale zároveň je to spojeno s rizikem, protože severokorejské úřady se snaží tyto aktivity potlačovat.

Obchodování na černém trhu s měnou je v Severní Koreji nelegální a hrozí za něj přísné tresty. Přesto je tato praktika velmi rozšířená a pro mnoho Severokorejců představuje důležitý zdroj příjmů a prostředek, jak si zajistit základní životní potřeby. Existence černého trhu s měnou je tak odrazem složité ekonomické situace v zemi a nedůvěry v oficiální měnu.

severokorejský won

Digitální won a kryptoměny

Severokorejský won (KPW) je oficiální měnou Severní Koreje, vydávanou Centrální bankou Korejské lidově demokratické republiky. Jeho směnný kurz je pevně svázán s americkým dolarem, ačkoliv na černém trhu se obchoduje za výrazně nižší hodnoty. Vzhledem k uzavřenosti severokorejské ekonomiky a přísným sankcím ze strany mezinárodního společenství je používání zahraničních měn, jako je americký dolar nebo euro, v zemi poměrně běžné.

V posledních letech se objevily spekulace o zájmu Severní Koreje o kryptoměny, jako je Bitcoin. Tyto decentralizované digitální měny by mohly představovat pro severokorejský režim způsob, jak obejít mezinárodní sankce a financovat své aktivity. Existují důkazy o tom, že severokorejští hackeři se zaměřují na krádeže kryptoměn z burz a online peněženek. Nicméně, vzhledem k omezenému přístupu k internetu a moderním technologiím v Severní Koreji, je nepravděpodobné, že by kryptoměny v dohledné době nahradily tradiční měny v běžném platebním styku.

Severokorejský won, oficiálně nazývaný severokorejská wona, je zahalen tajemstvím, podobně jako samotná země, kde se používá. Jeho skutečná hodnota je pro okolní svět záhadou.

Eliška Nováková

Perspektivy severokorejské měny

Severokorejský won (KPW) je oficiální měnou Severní Koreje, ale jeho reálná hodnota a použitelnost je značně omezená. Vzhledem k uzavřené ekonomice a mezinárodním sankcím je severokorejský won nesměnitelný na světových trzích a jeho kurz je pevně stanoven severokorejskou vládou.

V praxi obyvatelé Severní Koreje často používají pro běžné transakce spíše cizí měny, jako je americký dolar nebo čínský jüan. Tyto měny jsou stabilnější a akceptovanější i na černém trhu, který v zemi hraje významnou roli.

Perspektivy severokorejského wonu jsou nejisté. Dokud bude země čelit ekonomické izolaci a sankcím, bude jeho hodnota pravděpodobně i nadále nízká a jeho použitelnost omezená. Případné uvolnění sankcí a otevření se světu by mohlo vést k posílení wonu, ale to je v současné době těžko předvídatelné.

Pro turisty navštěvující Severní Koreu je důležité si uvědomit, že používání severokorejského wonu je omezené a je vhodné mít s sebou dostatek hotovosti v cizí měně.

0 Vliv na ekonomické reformy

Severokorejský won (KPW) je oficiální měnou Severní Koreje, ale jeho vliv na ekonomické reformy je omezený a komplikovaný. Kvůli dlouhodobé izolaci a centrálně plánované ekonomice Severní Koreje je won do značné míry odříznut od globálního finančního systému. Jeho směnný kurz je uměle udržován vládou a neodráží skutečnou tržní hodnotu.

severokorejský won

Ačkoliv Severní Korea v posledních letech experimentovala s určitými ekonomickými reformami, jako je zavedení omezeného soukromého podnikání a speciálních ekonomických zón, striktní kontrola státu nad ekonomikou a mezinárodní sankce brání rozvoji funkčního trhu s měnami. V důsledku toho má severokorejský won omezený dopad na reformní procesy.

Obyvatelé Severní Koreje se často uchylují k neformálním trhům a používají cizí měny, jako je americký dolar nebo čínský jüan, pro každodenní transakce. To dále snižuje význam severokorejského wonu a komplikuje snahy o jeho stabilizaci a integraci do globálního finančního systému.

Publikováno: 28. 06. 2024

Kategorie: ekonomika

Autor: MartinJirasek

Tagy: severokorejský won | měna používaná v severní koreji