cena vodného a stočného 2024

Cena Vodného A Stočného 2024

Zdraží voda v roce 2024? Cena vodného a stočného pod drobnohledem.

Inflace Inflace je ekonomický jev, kdy dochází k trvalému růstu cenové hladiny zboží a služeb v čase. To znamená, že za stejnou sumu peněz si v budoucnu koupíme méně zboží a služeb než dnes. Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI), který sleduje vývoj cen vybraného koše zboží a služeb. Mezi hlavní...