fotovoltaika přenesená daňová povinnost

Fotovoltaika Přenesená Daňová Povinnost

Fotovoltaika a přenesená daňová povinnost: Co musíte vědět

Základní princip přenesené daňové povinnosti Přenesená daňová povinnost u fotovoltaiky je specifický mechanismus v rámci DPH, který se týká dodávek fotovoltaických systémů. V praxi to znamená, že povinnost odvést daň z přidané hodnoty nepřechází na dodavatele, ale přenáší se na příjemce plnění, tedy na osobu,...