mutant protein

Mutant Protein

Mutované proteiny: Klíč k záhadám vědy?

Co je mutovaný protein? Proteiny jsou základními stavebními kameny buněk a hrají klíčovou roli v mnoha biologických procesech. Jsou tvořeny řetězci aminokyselin, jejichž pořadí je určeno genetickou informací uloženou v DNA. Mutace v DNA mohou vést ke změnám v tomto pořadí, a tím i ke vzniku mutovaných proteinů. Tyto...