úrok z prodlení kalkulačka

Úrok Z Prodlení Kalkulačka

Spočítejte si úrok z prodlení snadno s naší kalkulačkou

Co je úrok z prodlení Úrok z prodlení je finanční sankce, kterou dlužník platí věřiteli za pozdní úhradu dluhu. Jeho výše se řídí zákonem nebo smlouvou a je vypočítávána z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení má primárně motivační charakter – má dlužníka přimět k včasnému plnění...