Termínovaný účet slouží pro zhodnocení vkladů

Rozhodnete-li se zhodnocovat vlastní peníze, nabízí se Vám bezpočet nejrůznějších možností. Pokud patříte spíše ke konzervativnějším investorům, jednou z možností se stane termínovaný účet. Ve své podstatě jde o určitý typ spořicího účtu jen s trochu jinými pravidly a investičními výsledky.

  • Jedná se o jednorázové vložení peněžních prostředků.
  • Finance na účtu jsou pojištěny ze zákona.
  • Termínované účty nabízí banky i družstevní záložny.

Termínovaný účet a jeho hlavní charakteristika

Mnohé už napovídá několik málo informací prezentovaných výše. Termínovaný účet je spojen s jistou úrokovou sazbou, kterou je úročen vklad. Na rozdíl od spořicího účtu, odkud můžete vybírat peníze kdy se Vám zlíbí, termínované účty jsou vázány určitou dobou. To znamená, že slouží spíše k odkládání úspor, k nimž nepotřebujete mít okamžitý přístup. Finance samozřejmě můžete vybrat dříve, avšak v kombinaci se sankčními poplatky, což snižuje jejich výhodnost.

Jak se dělí termínované účty?

Zmínka padla o tom, že termínovaný účet je spojen s určitou délkou vkladu. V tomto směru můžete narazit na tři odlišné kategorie, které Vám přiblížíme v tabulce níže.

Typ termínovaného účtuSjednaná délka vkladu
KrátkodobýDo jednoho roku
StřednědobýNa dva až čtyři roky
DlouhodobýNa pět let a více
Termínované účty jsou rozděleny do tří kategorií z pohledu délky vkladu.

Sjednaná délka vkladu pochopitelně ovlivňuje i velikost úrokové sazby. Obecně lze říci, že čím delší dobu budete své finanční prostředky zhodnocovat, tím vyššího úroku docílíte.

Termínovaný účet a jeho další dělení

Délka vkladu ovšem není tím jediným, podle čeho se tento typ účtu rozděluje. Je to například z pohledu typu úroku. Vedle pevného úročení totiž existuje také to variabilní. Navíc, účet může být otevřen i v jiné měně nežli pouze v českých korunách. Dále je to dělení podle způsobu ukončení. Termínované vklady jsou jednorázové, ale i cyklické neboli revolvingové. To znamená, že dochází k jejich automatickému obnovování. Co se týče pojištění vkladů, ty jsou ze zákona pojištěny do výše 100 0000 EUR.