informace o úroku z kauce

Úrok Z Kauce

Vydělejte si na kauci: Zjistěte vše o úroku z kauce

Výše úroku z kauce Výše úroku z kauce se řídí buď dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nebo zákonem. Pokud není výše úroku v nájemní smlouvě výslovně uvedena, platí zákonná úroková sazba. Ta se odvíjí od výše repo sazby stanovené Českou národní bankou. Konkrétní výpočet zákonného úroku z kauce naleznete...