jádrová inflace

Jádrová Inflace

Jádrová inflace v Česku stále vysoká

Definice jádrové inflace Jádrová inflace je ekonomický termín, který popisuje růst cenové hladiny v ekonomice očištěné o krátkodobé cenové výkyvy. Tyto výkyvy jsou obvykle způsobeny faktory, které jsou mimo kontrolu centrální banky, jako jsou ceny energií a potravin. Tyto ceny jsou nestálé a podléhají sezónním...